Proxecto Cofinanciado

Os beneficiarios deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuación que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 0/2007, de subvencións de Galicia. En concreto, os/as beneficiarios/as das axudas deberán facer constar o cofinanciamento dos activos adquiridos ao abeiro desta axuda con fondos da Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Para isto empregarán adhesivos ou distintivos similares coa lenda <<Proxecto cofinanciado>>, acompañada do escudo normalizado da Xunta de Galicia, segundo o modelo e as instrucións elaboradas pola Dirección Xeral de Comercio e Consumo publicados no enderezo http://www.portaldocomerciante.gal/.

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez Oppure Restablecer la contraseña